Proje Yazma Eğitimi

Faaliyet Detayları

  • Cumartesi | 20 Mayıs 2023 to Pazar | 21 Mayıs 2023
  • 09:00
  • Uluslararası Genç Derneği
Kimler Katılabilir
Yükseköğretime devam eden üniversite öğrencileri

Eğitim Süresi

16 saat (2 Gün)

Eğitim Ücreti

Eğitimimiz ücretlidir.

Son Başvuru Tarihi

15 Mayıs 2023

Eğitim Yeri

Uluslararası Genç Derneği/Üsküdar

Eğitim Gün ve Saati

20-21 Mayıs 2023 09.00/18.00

Eğitimin amacı

• Projeler ve proje türlerini bilir.
• Proje hazırlama süreçlerini bilir.
• Projelere fon sağlayan ulusal ve uluslararası kuruluşları bilir.
• Sosyal sorumluluk projeleri ve örnek projeler konusunda bilinçlenir.
• Önleyici ve destekleyici faaliyetler için sosyal sorumluluk projelerinin gerekliliğini fark eder.
• Sosyal Sorumluluk Projeleri İçin İşbirliği yapılacak kuruluşları bilir.
• Proje hazırlanabilecek kurum ve kuruluşların web sayfalarını takip eder.
• Uygulanan Projeler konusunda bilgi edinir.
• Örnek uygulamalarla proje hazırlama ve başvuru aşamalarını öğrenir.
• Proje faaliyetlerinde yer almanın kişisel ve mesleki gelişimine katkısının farkına varır.
• Proje bütçesi hazırlar.
• Örnek bir proje teklif dosyası hazırlar.

Eğitimin İçeriği

Projeler ve Proje Türleri
• Proje nedir?
• Mesleki ve kurumsal açıdan gerekliliği
Proje hazırlama süreçleri
• Projenin unsurları
• Proje ilanı
• Proje konusu
• Ortak kurumlar
• Belge temini
• Proje yazma
• Başvuru
• Belgelendirme
• Mantıksal çerçeve
• Faaliyet planı ve bütçe analizi
Örnek proje sunumu
• Bir projenin kapsamlı bir biçimde tanıtılması (Eğitim görevlilerinin görev yaptığı kurumda daha önce gerçekleştirmiş oldukları projelerin paylaşılması)
Projelere Fon Sağlayan Kuruluşlar 
• TÜBİTAK
• Kalkınma Ajansları
• YTB
• Gençlik ve Spor Bakanlığı
• Yerel Yönetimler
• Ulusal Ajans projeleri
• Diğer
Sosyal Sorumluluk Projeleri:   
Görev Yapılan Bölgenin Demografik, Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Risk Faktörleri 
 Bölgenin risk faktörleri
• Yoksulluk
• Aile içi şiddet
• Çalışan çocuklar
• Çocuk gelinler
• Bağımlılık
• Şiddet
• Kültürel farklılıklar
• Engelli mahrumiyetleri
Sosyal Sorumluluk Projeleri İçin İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar.
• İlgili Bakanlıklar
• Yerel yönetimler
• Güvenlik birimleri
• Sivil Toplum Kuruluşları
• Her bir katılımcının kendi çalıştığı bölgeye ilişkin sunumu
 Örnek Proje Dosyası Hazırlama ve Grup Sunumları

Eğitmen

Mehmet Çengel – TTO Müdürü

Sertifika / Katılım Belgesi

Eğitimi tamamlayan katılımcılara, en geç bir ay içerisinde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından sertifika verilir.

Devam Zorunluluğu

Eğitimde %80 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir.

Gerekli Belgeler

Kayıt formunun eksiksiz ve doğru doldurulması.
Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Ön yüz)

İletişim

Notlar

  • Uluslararası Genç Derneği mensup, mezun ve öğrencilerine kontenjan dahilinde indirim imkanı sağlanmaktadır.
  • İZÜSEM ve Uluslararası Genç Derneği, programların duyuru ve uygulama aşamalarında gerekli gördüğü her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
  • İlgili programın kontenjanı sınırlı olduğundan, kesin kayıt hakkı tanınan ve eğitim programına katılım için katkı payı ödemesini gerçekleştiren katılımcılardan, katılımcının programa katılıp katılmamasına bakılmaksızın herhangi bir geri ücret ödemesi yapılmayacaktır.

https://form.gencdernegi.org/index.php?r=app%2Fform&id=2Yt7yw