Klasik Okumalar

Faaliyet Detayları

  • Salı | 11 Ekim 2022
  • Tüm gün
  • Salih EroğluStaff members

Salih Eroğlu’nun öncülüğünde gerçekleşen Klasik Okumalarımız başlıyor!!!

“Kuş Dili” ya da “Kuşların Konuşması” anlamına gelen Mantıku’t-Tayr ve tasavvufun değişik alanlarına ışık tutan 300 kadar hikmetli sözü muhteva eden Hikem-i Ataiyye isimli eserin tahlili gerçekleştirilecektir. Hikmetli söz ve kıssanın tefekkür edileceği bu programa sizleri de bekliyoruz…