İnsan Hakları ve Onuru / Genç Mekan

Faaliyet Detayları

  • Perşembe | 12 Ocak 2023
  • 14:00
  • Selamiali, Kuruçeşme Camii Sokak, No:8 Daire:5 Kat: 4 Fıstıkağacı-Üsküdar/İSTANBUL (Fahreddin Tivnikli Camisinin arkası)
  • 0216 310 99 25

İnsan hakları ve onuru kavramı zamanla evrensel bir değer kazanmış ve uluslararası hukuk metinlerinde kendisine baş köşede yer verdirmiştir.

İnsanın temel dokunulmazlığı olan yaşama hakkı, kitlesel göç kanunlarının odak noktası haline gelmiş ve uluslararası kamuoyunun bu temelde şekillenmesine referans olmuştur.

İnsanın fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı bir şekilde yaşaması, toplum ile organik bağ kurabilmesini amaçlayan temel insan hakları; özgürlük, sosyal adalet, güvenlik, hukuk kuralları içinde iyelik gibi haklar tanır.

Peki kitlesel göç süreçlerinde bu durum süreç nasıl işler?

Evrensel bir konu olan “İnsan Hakları ve Onuru” programını Dr. Öğr. Üyesi Tuba Erkoç Baydar’dan kavramsal bağlamlar ile 12 Ocak Perşembe saat 14.00’te Genç Mekan konferans salonunda dinleyeceğiz.

Başvuru için tıklayınız.