Göçmen Çocukların Eğitim Hakları / Genç Mekan

Faaliyet Detayları

  • Çarşamba | 11 Ocak 2023
  • 19:00

“Uluslararası sözleşmeler gereği devletler, hem kendi vatandaşlarını dil, tarih, ülkü birliği içinde eğitmek, hem de toprakları üzerinde bulunan mülteci, sığınmacı göçmen insanlara eğitim hizmeti vermekle görevlidirler.” *

Büyüme, toplumsal yapıya alışma ve aile kültürünü özümeseme sürecinin içinde olan çocuklar, göç ve toplumsal asimilasyonda yetişkin bireylere göre çok daha hızlı ivme alırlar. Eğitimin dili bu konudaki en önemli etkendir.

Peki, göçmen çocukların eğitim hakları yasalar ile hangi koruma statülerine tabi tutulmuştur.
Çok kültürlülük ve entegrasyon nasıl sağlanır?
Eğitim süreci devlet tarafından ne zamana kadar desteklenir?

Akademisyen Nergis Dama ile 11 Ocak Çarşamba saat 19.00’da zoom platformu üzerinde buluşacak ve “Göçmen Çocukların Eğitim Hakları” programında temel insan haklarından biri olan eğitimin detaylarını konuşacağız.

References*
Adıgüzel, S. (2017, Haziran). Göçmen Çocuğun Eğitim Hakkı. Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 3(5), 28-51.

Başvuru formu için tıklayınız.