Göç ve Kimlik / Genç Mekan

Faaliyet Detayları

  • Salı | 17 Ocak 2023
  • 14:00
  • Selamiali, Kuruçeşme Camii Sokak, No:8 Daire:5 Kat: 4 Fıstıkağacı-Üsküdar/İSTANBUL (Fahreddin Tivnikli Camisinin arkası)
  • 0216 310 99 25

🖐🏻Göçün uzun süren, yavaş akan ancak en çok etkili olan yönü; Kimlik.

👣Göç eden aile, çocuklar ve nesillerin toplum içerisindeki asimilasyonu, aile ve çevrede karşılaşılan farklı kültür kodları ve yaşam şekilleri göç ile yeni bir toplum doğururken hibrit bir kimlik de ortaya çıkarıyor.

🌎Günümüz global dünyasında yaşanan göçler ve birbirine yaklaşan kültürler yeni bir ortaklık kazanırken neleri kaybediyor?

👥Bu durum bireylerde ne gibi farklılıkları ortaya çıkarıyor?

Bu uzun ve değişken sürecin, çevre ve aile kültürü ile birleşen yeni bilincin psikolojik yanlarını 17 Ocak Salı saat 14.00’te Klinik Psikolog Huriye Tak ile Genç Mekan konferans salonunda konuşacak ve oluşan global kültürün temellerini anlamdıracağız.

Başvuru formu için tıklayınız.