Göç ve Göçle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar / Genç Mekan

Faaliyet Detayları

  • Salı | 10 Ocak 2023
  • 15:00
  • Selamiali, Kuruçeşme Camii Sokak, No:8 Daire:5 Kat: 4 Fıstıkağacı-Üsküdar/İSTANBUL (Fahreddin Tivnikli Camisinin arkası)
  • 0216 310 99 25

“Doğru olan tek şey hepimizin göçmen olduğumuz gerçeğidir.”
Özlem Coşan

🌎Göç, toplumların karşılıklı olarak birbirleriyle sosyal, kültürel ve ekonomik olarak ilişkilendiği, devlet politikası ve temel insan haklarının aynı küme içerisine toplandığı insanlık tarihinin kopmaz bir parçasıdır.

📚Göç eden insanların alışma ve temel yardım süreçleri sonrasında eğitim, sosyal yaşam, mülk edinme, ikamet etme, vergi gibi devlet ve kamu arasındaki bağlama entegre süreçlerinde toplum içerisinde ne gibi algılar vardır?

📱Medya, kitle iletişim kanalları ve algılar toplumu göç ve göçmenler hakkında ne gibi yanılgılara yönlendiriyor?
⚖️Devlet politikası, göç bağlamında nasıl hareket ediyor?
👤Göçmenler eğitim sürecinde yabancı uyruklu vatandaş statüsüne girer mi?
🏡Göçmenler mülk edinebilir mi?
❓Ülke vatandaşları göçmenler hakkında neler biliyor?

📮10 Ocak Salı saat 15.00’te İletişim Uzmanı Özlem Coşan ile “Göç ve Göçle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar” programında göç, devlet, halk ve algı ekseninde konuşacak doğru ve yanlışların aktarım sürecini Genç Mekan konferans salonunda tartışacağız.

Başvuru formu için tıklayınız.