Gençler İle Başbaşa

Faaliyet Detayları

  • Cumartesi | 22 Ekim 2022
  • 13:00
  • Hüseyin İnciStaff members

Sevgili Genç kardeşim, yepyeni bir programın açılışını önümüzdeki cumartesi gününden itibaren gerçekleştiriyoruz. Bu programda yeni arkadaşlıklar kuracak, birbirimize yenilikler katacak ve gençliğin bitmez tükenmez enerjisini iyiye, güzele ve doğruya beraberce yansıtacağız. Birbirimizden öğreneceğimiz o kadar çok şey var ki bu hayatta, biz şimdiden bunun heyecanı ile yanıp tutuşuyoruz. Eğer sen de “ben de varım” diyorsan. Seni bekliyoruz…

“Bu dünyada olup bitenlerin
Olup bitmemiş olması için
Ne yapıyorsun”
Sezai Karakoç

Gençlerin yaparak, yaşayarak ve bir rehber eşliğinde öğrenmesini esas alan program, hafta sonu (cumartesi 13.00 – 16.00) yarım gün şeklinde uygulanacaktır.

Not: Program yalnızca 9. ve 10. sınıf erkek öğrencilerinin katılımına açıktır.

Programın Amaçları

• Gençlerin sosyal, kültürel ve ahlaki
gelişimlerine katkıda bulunmak,

• Gençlere ailelerin de desteklediği
bir arkadaş çevresi oluşturarak kendilerini geliştirecek bir ortam
sunmak,

• Gençlerin önce kendi aralarında, sonra da
diğer grup öğrencileriyle bir araya gelmelerini, birlikte hareket
edebilmelerini sağlamak; böylece aralarında birlik, beraberlik ve
kardeşlik bağlarını tesis etmek,

• Kişinin görev alan, aldığı görevi yerine
getiren sorumluluk sahibi bir birey olmasını sağlamak,

• Kişiye duygu ve düşüncelerini ifade
edebilme kabiliyeti kazandırmak,

• Gençlerin ilgi ve kabiliyetlerini
geliştirmelerine yardımcı olacak imkân ve etkinlikler sunmak,

• Gençlere temel değerler bilgileri vermek.

Gençlerin yaparak, yaşayarak ve bir rehber
eşliğinde öğrenmesini esas alan program, hafta sonu (Cumartesi 13.00 – 16.00)
yarım gün şeklinde uygulanacaktır. Program aralık sonuna kadar her cumartesi
Genç Derneği’nde olacaktır. Gezi programı
için önceden aileler ile irtibata geçilecektir.

Not: Program yalnızca 9. ve 10. sınıf erkek
öğrencilerinin katılımına açıktır.