Dünyanın Göç Algısı / Genç Mekan

Faaliyet Detayları

  • Cumartesi | 21 Ocak 2023
  • 19:00

❔Göç kavramının birden fazla çeşitleri varkan dünya kamuoyunda göç denilince akıllara ne geliyor?

🌎Dünya göç ve göçün getirdikleri hakkında neler düşünüyor?

👣Göçmen, mülteci ve sığınmacılar dünyadaki göç algıları nedenleri ile göç ettikleri ülkede toplumsal olarak nasıl tepkilerle karşılaşıyorlar?

⏰Bireysel ve kitlesel olarak tarihten bugüne dünyanın her köşesine gerçekleşmiş göçlerin şimdisini konuşuyoruz. 21 Ocak Cumartesi saat 19.00’da Yazar Elif Sönmezışık Aydın’dan “Dünyanın Göç Algısı”nı dinliyoruz.

Başvuru formu için tıklayınız.