Aklıma Takıldı -Biz Niye Yaratıldık- / Genç Mekan

Faaliyet Detayları

  • Perşembe | 10 Kasım 2022
  • 14:00
  • Selamiali, Kuruçeşme Camii Sokak, NO: 8 Daire:5 Kat 4. Fıstıkağacı-Üsküdar/İSTANBUL (Fahreddin Tivnikli Camisinin arkası)
  • (0216) 310 99 25

“Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım!”
-(ez-Zâriyat,56)
🌗İnsanın yaratılışındaki esas maksat maarifet ve muhabbet bağlarıdır.

🌘Yaratıcının kulu ile arasındaki muhabbet; hubb kökü olan sevgiden gelir. Maarifetullahta insanın yaratılması, mertebelerin en şereflisi olan kulluğun yerine getirilmesi gayesindedir.

🌖Kulluğun risaletten önce gelmesi, Kelime-i Şehadet’in içerisinde olan kulluğun önemi güncel hayatımızda nerede duruyor?

🪐İnsan ve evren, insan ve yaratılış maksadı, insan ve yaratıcı arasındaki ilişkinin köklerine ineceğimiz, yaratıcının sıfatlarından olan muhabbet ve irfanının insana ve kulluğa tecellisini derinlemesine hasbihal edeceğimiz “Aklıma Takıldı Biz Niye Yaratıldık?” programımızı 10 Kasım Perşembe günü saat 14.00’de Akademisyen Fatma Günaydın ile Genç Mekan konferans salonunda.

📌Not; Programımız yüz yüze gerçekleşecektir.