16. Yüzyıl Sonlarında Osmanlı’da Kıyamet Beklentisi / Genç Mekan

Faaliyet Detayları

  • Pazartesi | 19 Aralık 2022
  • 20:00

🕰️Tarihi olaylar, savaşlar, göçler, tarihte büyük yer kaplarken kehanetler, rivayetler, söylentiler ise günlük yaşamın çalkantılı sokaklarından zihinlere, şiirlere ve minyatürlere akmıştır.

✨16. yüzyıl, Osmanlı için “Altın Çağ” olarak değerlendirilirken, ahali ve erkan arasındaki iletişim şekillerinden bazıları olan şiir, minyatür ve nesirlerde bazı değişiklikler gözlenmiştir.

💫Gelibolulu Mustafa Ali’nin gazelleri, Selanikli Mustafa Efendi’nin Gazab-ı İlahisi bir de üstüne III. Murad zamanında kayan kuyruklu yıldız eklenince Ahval-i Kıyamet’lerin, Deccal’lerin, falnamelerin, Yecüc ve Mecüc’ün tasvirlerinin özellikleri toplum içerisinde yayılmaya başlamıştır.

👹Peki 16. yüzyılın Osmanlı toplumu kıyamet alametlerine nasıl yaklaştı?
🪬Sosyokültürel olarak nasıl bir etki oluşturdu?
👺Tasvirlerdeki semboller neye işaret ediyordu?
🐲Ahval-i Kıyamet kehanetleri nasıl son buldu?

🪔19 Aralık Pazartesi saat 20.00’de zoom platformunda Sanat Tarihçisi Habibe Bektaşoğlu ile “16. Yüzyıl Sonlarında Osmanlı’da Kıyamet Beklentisi” programı ile “kibar u sigar” ı altın çağ paralleliğinde konuşuyoruz.

📌Sınırlı kontenjan için kayıt olmayı unutmayın.