Muhammed Mustafa Bilgili

2018 yılında lisans, 2022 yılında da yazdığı “Israel’s Foreign Policy Transition Towards Egypt and Saudi Arabia: From Enmity to Amity” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamlamıştır. İslamcı Dergiler Projesi, Türkiye’de Yayıncılığın Hafızası, Müslüman Toplumlarda Düşünce ve Hareketler gibi çeşitli projelerde araştırmacı ve proje koordinatörü olarak görev yapmıştır. Farklı yayınevlerinde editörlük de yapmış olan Bilgili, Uluslararası Genç Derneğinin Kurumsal İletişim Koordinatörü ve Aşina Kitap’ta editörlüğe devam etmektedir. Analiz yazıları ve bildiri metinlerinin yanı sıra “Saatçi Musa: Entelektüel Bir Portre” başlıklı bir kitabı bulunmaktadır. Akademik çalışmalarını Ortadoğu siyaseti, İsrail dış politikası ve İslamcılık çalışmaları üzerine gerçekleştirmektedir. İngilizce, Arapça ve İbranice bilen Mustafa abimizi, yeni bir dil daha öğrenmemesi için zor tutmaktayız.