Tasavvuf ve Astroloji- 2 / Genç Mekan Fıstıkağacı

Faaliyet Detayları

  • Salı | 8 Mart 2022
  • 20:00

Tasavvuf ve Astroloji derslerimiz bu hafta da devam ediyor.

🧐Doğduğumuz anda bize özel olan neler var bir düşünelim. Her daim hareket hâlinde olan gökyüzü biz doğarken hangi feleğin çemberindeydi acaba?

🥳O halde bir astroloji haritasına ihtiyacımız var.

✨Geçmişten bugüne yıldızlara ilgi duyan insanlık; gökyüzünü anlamak için türlü icatlar yapmış, takvimler çıkarmıştır. 📜Takvimlerde el-ihtiyârat şeklinde kullanılan tercih etmek kökünden gelen ihtiyarât kelimesi, “Yıldızlardan, bir işin şu günde veya bu günde yapılacağına yâhut yapılamayacağına dâir çıkarılan ve takvimlerde bu isimle gösterilen hükümler.” manasına gelmektedir.

🗾Vilâdet kelimesinin çoğulu olan mevalid sözcüğü “Doğum yerleri, doğum zamanları.” anlamına gelmektedir. Günümüzde “Natal Astroloji” olarak geçmekte doğum ve doğumla ilgili konuları ele almaktadır.

🌠Osmanlı döneminde de müneccimbaşılara danışılan mesail, mevalid, ihityarat ve tehavil konuları nelerdir? Nasıl incelenir?

🪐Çıkardığımız yıldız haritamızı ve haritamızın içindeki gezegen evlerimizi öğreneceğimiz Tasavvuf ve Astroloji dersimiz için detaylar afişte. 👀Göz atmayı unutmayın.