Şerhu’l Ahlaki’l Adudiyye Okumaları

Faaliyet Detayları

  • Perşembe | 4 Kasım 2021
  • 16:00

✍🏻Taşköprizade Ahmed Efendi, eserinde “Bizi bu sayfaları açıklamaya muvaffak kıldığın gibi ahlaki erdemlerle donanmayı da bize kolaylaştır.” duasıyla ahlaki erdemlerin gereğini vurgulamaktadır.

📚Biz de bu duaya nail olma adına bir okuma serüvenine başladık.

📝Her Perşembe günü, Taşköprizade’nin, Şerhu’l Ahlaki’l Adudiyye adlı eserini tahlil edecek,
akli ve nakli ilimleri birleştirme yolunda gayret sarf edeceğiz.

🙂Sadece felsefi alanda değil; din, siyaset, sosyoloji vb. alanlarda da bakış açımızı genişletecek,
hikmete ulaşmayı gaye edinenlerin tespitlerinden faydalanacağız.

💐İstifadeli olması dileğiyle.

Programımız kontenjanla sınırlıdır.