Osmanlıca Metin Okumaları Başlıyor

Faaliyet Detayları

  • Cumartesi | 23 Ekim 2021
  • 12:00

Bu özel birliktelik ile; metinler üzerinden Osmanlı dönemi diline olan hâkimiyetimizi artırmak, o dönemin düşünce dünyasına yolculuk yapmak amaçlanmaktadır. Her cumartesi Üsküdar’daki GENÇ Derneği’nde Dr. Selim Tiryakiol öncülüğünde gerçekleştirilecek olan okumalar öncesi ilk haftalarda temel Osmanlıca eğitimi de verilecektir.

Pandemi koşulları nedeniyle kontenjan 15 kişi ile sınırlıdır.

Dr. Selim Tiryakiol Kimdir?

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesidir. Medeniyet Üniversitesi’ndeki görevine başlamadan önce Yale Üniversitesi’nde 2018-2020 yılları arasında Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü Türkçe Programında Türkçe, Türk kültürü ve edebiyatı üzerine dersler vermiştir. 2018 yılında TÜBİTAK’ın desteğiyle Central Connecticut State Üniversitesi’nde (CCSU) Uygulamalı Dilbilim programında misafir araştırmacı olarak bulunmuştur.
Doktora derecesini Türkçenin pedagojik grameri üzerine hazırladığı çalışmasıyla Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nden 2018 yılında almıştır. Yüksek lisansını ise Mütercim Asım Efendi’nin 1798 yılında telif ettiği Türkçe-Arapça iki dilli Tuhfe-i Âsım isimli manzum sözlüğü üzerine çalışarak yine Marmara Üniversitesi’nde tamamlamıştır.