Klasik Okumalar

Faaliyet Detayları

  • Perşembe | 5 Aralık 2019
  • 19:30
  • Aziz Mahmut Hüdayi Mah. Gülfem Sok. No: 22 Üsküdar
  • +90 216 532 00 41

Şark Klasikleri, kadim medeniyetimize ait değerleri sevgi, irfan ve hikmet perspektifinde harmanlayarak okuyucuları tefekkür iklimine taşıyan eserlerdir. Bu eserler okunduktan sonra “yeniden okunmak üzere” kitaplığın raflarına emanet edilen kitap cümlesindendir. Bu nihayeti olmayan sevgi ve hikmet yolculuğunu Klasik Okumaları adı altında Genç Gönül Okulu kapsamında başlatıyoruz. Evvela, Feridüddin-i Attar`ın Mantıku`t Tayr (Kuşların Dili) ile okumalarımıza başlayacağız. Akabinde, Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi`nin Amak-ı Hayal (Hayalin Derinliklerinde) isimli eseriyle yolcuğumuz devam edecek. Ardından başka klasikler gelecek.