İdeal Gençlik Konuşmaları – 4 / Ali Fuat Başgil’in Gençlik Tasavvuru

Faaliyet Detayları

  • Pazartesi | 17 Mayıs 2021
  • 20:00

Kimliğimizin ve karakterimizin şekillenmesinde en önemli dönem olan gençlik zamanı, fikrî, dinî ve ahlâkî değerleri benimsediğimiz, hayat felsefemizi oluşturduğumuz bir süreçtir.

Büyük Düşünür ve Yazar Ali Fuat Başgil, bilgi ve tecrübesiyle gençlere rehberlik ederek kendi kültürünü bilen, mücadeleci ruha sahip ve sürekli kendini geliştiren bir nesil tasavvur eder. Bu neslin araştıran, sorgulayan, üreten ve insanlığın buhranına tepkisiz kalmayan bir niteliğe sahip olması gerektiğini vurgular.

Bizler de maddi ve manevi değerlerle bütünleşerek donanımlı bireyler olmak amacıyla İdeal Gençlik Konuşmaları özel serisinin dördüncü programında Eğitimci Yazar Ayşe Yazıcılar önderliğinde Ali Fuat Başgil ’in gençlik modelini konuşacağız.

Bu düşünsel yolculukta sen de sahip olduğun dinamiği fark edip ortaya çıkarmaya hazır mısın?