Din Dili Analizi: Tebliğde Dil ve Üslup

Faaliyet Detayları

  • Perşembe | 25 Kasım 2021
  • 20:30

🌹Peygamberimiz tebliğ vazifesini; “…Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi.” ayetinden hareketle yumuşak ve güzel sözlü olmaya ehemmiyet göstererek icra etmiştir.

🍂İnsanların çevremizden dağılıp gitmemeleri… Ne kadar mühim ve zor bir mesele.

💫Bu sebepledir ki Peygamberimiz güzel konuşmayı bağışlanmanın sebepleri arasında zikreder.

🗣️Ki söylenenin sadece doğru olması yetmez, doğru bir usul ve üslupla da söylenmesi gerekir.

✍🏻“Tebliğde Dil ve Üslup” başlığı altında sözün hukukunu çiğnememeyi, ayette de belirtildiği üzere güzel sözün göğe uzanan dallarını hırpalamamayı ve meyvelerinden yararlanabilmeyi, imha değil ihya edebilmenin imkânlarını konuşacağız.

💐Sözün hakkını vermeye seni de bekleriz.