Demiri Körelten Ancak Demirdir!

Faaliyet Detayları

  • Pazartesi | 14 Haziran 2021
  • 21:00

“Bir Diriliş Cephesi bulunduğuna ve kendimin de o cephede bir savaş adamı olduğuma, olmam gerektiğine inanıyorum.” diyor Sezai Karakoç ve ekliyor:
“Bu bir zihniyet savaşıdır. Karayla akın savaşıdır.
Bu bir hayat tarzı, dünya görüşü, yani bir medeniyet savaşıdır.”

Biz Diriliş Erleri, biz bu zihniyet, medeniyet savaşının öncüleri; biliyoruz ki demiri körelten ancak demirdir.
Biliyoruz ki bu savaşta galip gelmenin ilk şartı imanımızdan aldığımız heyecanla güçlüden daha güçlü, karadan daha ehil olmak görevimiz.

Belgesel yönetmeni ve İnsani Yardım Koordinatörü, Human Movie Team Kurucusu Tülay Gökçimen‘in öncülüğünde “Demiri Körelten Ancak Demirdir!” başlığında bir araya geliyoruz.

Siz ‘Diriliş Erlerini’ de bekleriz.