Ayvansaray- Balat Fener Turu / Genç Mekan Fıstıkağacı

Faaliyet Detayları

  • Pazar | 15 Mayıs 2022
  • 10:00
  • 0216 310 99 25

🕌Tarihte Palation adıyla anılmış olan platolardan Kırmızı Kiliseler, Tekfur Sarayları, Emir Tekkeleri yükseliyor.

💫Semavi dinlerin birlikte yaşadığı, kültürlerin iç içe geçtiği, yaşam zenginliğinin içindeki imparatorluğun seslerini duyacağız.

👣Her bir motifin sembolleştiği her bir rengin hayata sirayet ettiği İstanbul’un 15.-17. yüzyıllarının şahikasına tanıklık etmeye gidiyoruz.

✨Bu turumuzda yolumuz İstanbul’un çok kültürlü yaşamını tüm renkliliğiyle bize yansıtan semtlere düşüyor.

Hala fethin izlerini canlı bir şekilde taşıyan Ayvansaray’dan yola çıkıp, bir zamanlar Yahudilerin ve Rumların yoğun olarak yaşadıkları Balat ve Fener’i ziyaret edeceğiz.

🛕Türbelerden, sinagoglara, ayazmalardan saraylara, renkli kafelerden antikacılara uzun bir rota bizi bekliyor…

👉🏻Rota: Kariye Camii, Surlar, Çakır Ağa Camii, Hançerli Meryem Kilisesi, Tekfur Sarayı, Kasturya Sinagogu, Adile Şah Kadın Camii, Panayia Suda Kilisesi, Eğrikapı, Mimar Mustafa Ağa Çeşmesi, İvaz Efendi Camii, Emir Buhari Tekkesi, Hançerli Hamamı, Panayia Vlaherna Ayazması, Hz. Cabir Camii, Ferruh Kethüda Camii, Çavuş Hamamı, Çıfıt Çarşısı, Surp Hıreşdagabet Kilisesi, Ahrida Sinagogu, Yanbol Sinagogu, Merdivenli Yokuş, Fener Rum Erkek Lisesi, Moğolların Meryemi Kilisesi, Mesnevihane, Dimitri Cantemir Evi, Fener Rum Patrikhanesi, Sveti Stefan-Demir Kilise, Tur-i Sina Metokhion ve yol üzerindeki diğer yapılar.

▪️Not:Bazı yapılar sadece dışarıdan görülecektir.

▪️Başlangıç Saati:10.00

▪️Başlangıç Yeri: Kariye Camii Önü- Pembe Köşk Cafe