Aşere-i Mübeşşere- Zübeyr bin Avvam / Genç Mekan Fıstıkağacı

Faaliyet Detayları

  • Perşembe | 17 Mart 2022
  • 10:00
  • Selamiali, Kuruçeşme Camii Sokak, NO:8 Daire 5 Kat 4. Fıstıkağacı-Üsküdar/İSTANBUL (Fahreddin Tivnikli Camisinin arkası)
  • 0216 310 99 25

“Her Peygamberin havarisi yani samimi dostu vardır. Benim havarim de Zübeyr’dir.”
🌙İbn-i Sa’d’ın tabakatında (Kitâbü’t-Tabakâti’l-Kebîr) cesareti ve gayreti ile öne çıkan dört sahabe zikredilmektedir.
✨Hazreti Ömer
✨Hazreti Ali
✨Zübeyr bin Avvâm
✨Sa’d bin Ebi Vakkas
🌕Peygamber efendimizin halasının oğlu olan Zübeyr bin Avvâm, çocukluğundan beri puta tapmayı reddetmiş, müslüman olduktan sonra velisi olan amcasının acımasızca eziyetleri karşısında dik duruşunu korumuştur.
🌖Habeştisan’a giden en genç müslüman olan Zübeyr bin Avvâm’ın Nil nehrini yüzerek geçtiğini biliyor muydunuz?
🌗Sell-i Seyf lakabına mazhar olmuş Zübeyr bin Avvâm’ın hayatı ve kişiliğini 17 Mart Perşembe günü Aşere-i Mübeşşere dersimizde hasbihal edeceğiz.