Aşere-i Mübeşşere Hz. Ali / Genç Mekan Fıstıkağacı

Faaliyet Detayları

  • Perşembe | 3 Mart 2022
  • 10:00
  • Selamiali, Kuruçeşme Camii Sokak, NO:8 Daire 5 Kat 4. Fıstıkağacı-Üsküdar/İSTANBUL (Fahreddin Tivnikli Camisinin arkası)
  • 0216 310 99 25

🌾“Lâ fetâ illâ Alî, lâ seyfe illâ Zülfekâr.”
🍃Rivayete göre Cebrâil’in Uhud savaşında Hz. Ali’nin kahramanlıkları üzerine söylendiği bilinen bu dizeler “Zülfikar’dan keskin kılıç, Ali’den büyük yiğit yoktur.” anlamına gelmektedir.
🌿Rasûllullah’ın anne ve baba tarafından akrabası olan Hz.Ali, Hz. Muhammed’in amcazâdesi ve damadıdır.
🌱8-10 yaşlarındayken İslam’ı kabul ettiği ve putlara tapmayı reddettiği için “keremalluhu veche” olarak anılmış; esedu’llah (Allah’ın aslanı), el-Gâlib (üstün gelen) ve Haydar (aslan) lakabını almıştır.
🌙İslamiyet’in yayılması için Bedir, Uhud, Hendek gibi muharebelerde ön saflarda yer almış olan Hz. Ali, ilim cihadında da Rasûllullah’ın “Ben ilmin şehriyim, Ali’de onun kapısıdır. O hâlde ilim isteyen kimse kapıya gelsin.” hadisine mazhar olmuştur.
🌌Denir ki; kâinatın sırrı Kur’an’da, Kur’an’ın sırrı besmelede, besmelenin sırrı be harfinde, be’nin sırrı altındaki noktada ve noktanın sırrı da Ali’dedir.

🌒İslamiyet’in dördüncü halifesi, hayattayken cennetle müjdelenen on sahabeden biri olan Hz. Ali’nin hayatını, ilmini, Rasûllah (s.a.v) ile arasındaki bağı hasbihal edeceğimiz Aşere-i Mübeşşere dersine tüm hanımefendiler davetlidir.

Kayıtbiolink-flowpage/gencmekan’da.