Aşere-i Mübeşşere Ebû Ubeyde b. Cerrâh / Genç Mekan Fıstıkağacı

Faaliyet Detayları

  • Perşembe | 28 Nisan 2022
  • 12:00
  • 0216 310 99 25

“Her ümmetin emini vardır. Bu ümmetin emini de Ebu Ubeyde’dir”

-Hadis-i Şerif

🪶İslam devletinin kalemi; Ebû Ubeyde b. Cerrâh.

🐫Hicretten kırk yıl önce doğan Ebû Ubeyde b. Cerrâh, Mekke’de okuma yazma bilen sayılı birkaç kişiden biriydi.

İtibarı yüksek, danışılan bir zat olan Ebû Ubeyde b. Cerrâh, Hz. Ebubekir vasıtasıyla Müslüman olmuştur.

🌾Hem İslam’ın bilek gücü savaşlarda hem de gönül cihatı olan tebliğlerde Efendimizin yönlendirmeleriyle hep ön saflarda bulunmuştur..

📜Kalem ehli olduğundan, İslam devletinde idari işlerde görev almış, vesikalara şahit olarak yazılmış ve farklı coğrafyalara İslam’ın gölgesini taşırken at üstünden inmemiştir..

⏳Bedir gazvesinde müşriklerin içinde bulunan babası ile karşılaşması üzerine (el-Mücâdile 58/22) ayeti indiği rivayet edilmektedir.

🪔“Emînü’l-ümme” lakabıyla anılan Ebû Ubeyde, Peygamber efendimizin ahlakını övdüğü sahabelerden biridir. Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ın asr-ı saadetteki hem gönül dünyasını hem de İslam cihatını 28 Nisan Perşembe Yağmur Ünalan Hocamız ile hasbihâl edeceğiz.