Aşere-i Mübeşşere- Ebi Vakkas / Genç Mekan Fıstıkağacı

Faaliyet Detayları

  • Perşembe | 14 Nisan 2022
  • 12:00
  • 0216 310 99 25

İlâhî, bu senin okundur. Onun atışını doğrult! Allahım, sana duâ ettiğinde de, Sa’d’ın duâsını kabûl eyle!
Bizden geri kalmazsın!
-Hadis-i Şerif

🍃On yedi yaşında Müslüman olan S’ad bin Ebi Vakkas bu hâlini “Müslüman olduğumda yüzümde henüz tüy yoktu” sözleri ile anlatır.

🍂Uhud Gazvesi’nde bin ok atan Ebi Vakkas için Efendimiz, – “Anam, babam sana fedâ olsun, ey Sad! At!” buyurarak kendisini destekliyordu.

🌾Allah yolunda ilk kan döken ve ilk ok atan sahabe olan S’ad bin Ebi Vakkas’a dua eden Hazreti Peygamberin söyledikleri müjdeleyici olmuş; Kufe başkumandanlığını yapmış ve ilk İran fatihi şerefine nail olmuştur.

🌱İslam sancağını omuzlarında taşıyan Ebi Vakkas seksen yıldan fazla ömür sürmüştür. Aşere-i Mübeşeşre’nin son vefat eden sahabesini 14 Nisan Perşembe günü Yağmur Ünalan Hocamız ile hasbihâl edeceğiz.