Aşere-i Mübeşşere- Abdurrahman bin Avf / Genç Mekan Fıstıkağacı

Faaliyet Detayları

  • Perşembe | 31 Mart 2022
  • 10:00
  • 0216 310 99 25

🌾Hz. Ali (r.a.) Abdurrahman bin Avf hakkında Resûl-i Ekrem’den (s.a.v.) “Sen sema ehli içinde eminsin, sen ehl-i arz içinde de eminsin.” dediğini duydum der.

🍃Fil Vak’ası’ndan (571) on yıl kadar sonra Mekke’de doğan Abdurrahman bin Avf’ın, müslüman olmadan önce de içki içmediği ve kendisinin güzel bir ahlaka sahip olduğu aktarılmaktadır.

🍂Cahiliye döneminde Abdüamr/Abdlkâ’be olan adı müslüman olunca Hz. Peygamber tarafından Abdurrahman olarak değiştirilmiştir.

🌱Uhud gazisi olan Abdurrhaman bin Avf, savaşlarda hem cananı hem malını ortaya koymuş, savaş sırasında yirmiden fazla yara almış ve ayağındaki ağır yaralar nedeni ile topal kalmıştır.

☘️”Ceyşü’l-Usre” zamanında Tebük seferi için bütün bir ticaret kervanını bağışlamıştır.
Peki nedir Ceyşü-l Usre?

🍀Abdurrahman bin Avf’ın kervanı geldi. Buğday, un, yiyecek taşıyor, denilince Aişe (r. anha): “Allah onun verdiklerini dünyada bereketlendirdi. Ahiretteki sevabı da daha büyüktür. Resûlullah’ın (s.a.v.) şöyle dediğini duydum: Abdurrahman bin Avf emekleyerek Cennet’e girecektir.” (İslam ve İhsan)

🌴Aşere-i Mübeşşere derslerimizde bu hafta cömertliği ile Abdurrahman Bin Avf (r.a.) konuşacağız. Detaylar be kayıt için link biodaki.