• Aziz Mahmut Hüdayi Mah. Gülfem Sk. No 22 Üsküdar / İSTANBUL
  • (0216) 532 00 42
  • iletisim@gencdernegi.org

Sorumlu Sosyal Medya Seferberliği

 
Uluslararası Genç Derneği olarak, özellikle genç çevrelerde yaygın olarak kullanılan sosyal medyanın bilinçli ve daha etkili kullanılması için 2014-2015 eğitim döneminde 8 farklı şehirde çalışma başlatıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen “Sorumlu Sosyal Medya Seferberliği” Projesi çerçevesinde gençliğe farkındalık oluşturmak isteyen sivil toplum kuruluşları, gençlik alanında çalışmalar yapan topluluklar, dernekler ve kulüpler ile bir araya geliyoruz ve sorumlu bir sosyal medya inşası için çalıştaylar düzenliyoruz. 
  
Sosyal medya günümüzde gençlerin sosyal meydanı halini almış bir platformdur. Bu platformun etkin, verimli ve sosyalleşmeyi olumlu yönde etkileyecek bir çerçevede kullanılması gerekirken pratikte tam tersi bir süreç işlemekte ve sosyal medya gerek mahremiyeti zedeleyen ve gerekse sosyalleşmeye ket vuran içeriğiyle sakınılması gereken bir mecra olarak öne çıkmaktadır. Gençlerin gerçek hayata katılımları, özgüven sahibi olmaları, farkındalıklarını oluşturarak sorumlu birer birey haline gelebilmeleri yönünde imkânlar vaat eden bu mecrayı olumlu anlamda kullanabilmenin bir eğitim ve kullanım düzeyi gerektirdiği açıktır. Bu çerçevede gönüllülük temelinde çalışan gençlik kuruluşlarının gerek hizmet ettikleri gençlik grupları ve gerekse paydaşları düzeyinde sosyal medyanın nasıl kullanılacağına ilişkin ortak bir bilinç düzeyine erişmeleri gerekmektedir. Bu ise her sivil toplum kuruluşunun faaliyet gösterdiği ya da sosyal değer oluşturduğu çevrede sosyal medya kullanımına yönelik bir farkındalık oluşturmasıyla mümkün hale gelecektir. 
 
Projemiz bir tür “sorumlu sosyal medya seferberliği” olarak adlandırabileceğimiz bir bilinç farkındalığının ilk adımı olarak tasarlanmış, örgün eğitim kurumları kadar sorumluluk sahibi olduğunu düşündüğümüz gençlik örgütlerinin sosyal medyanın etkin, verimli ve seviyeli kullanımına ilişkin kapasite gelişimini amaçlayan bir eğiticilerin eğitimi programıdır.
 
Proje kapsamında, sosyal ağlar üzerinde gençlik gruplarının, çalışmalarının ve özellikle gönüllü gençlik teşekküllerinin nasıl yapılanacağı, izlenecek modeller, tanıtım, üyeler ile iletişim, bilgilendirme ve bilgi alma, diğer kurum ve kuruluşlarla iletişim yöntemleri çalışılacaktır. Bu kapsamda yapılacak eğitim faaliyetleri ile model bir gönüllü gençlik örgütünün sosyal ağ şablonu ortaya konulacak ve bu şablon üzerinden yapılacak özelleştirme alternatifleri tartışılacaktır. 
 
Yine bu kapsamda üzerinde durulacak bir diğer alan bir gençlik gönüllü örgütünün oluşturacağı sosyal medya görünümleri, hesapları, üyeleri ve üyelikleri üzerinden kuracağı iletişimler konusudur. Bu anlamda projedeki gönüllü gençlik organizasyonlarının paydaşları ile nasıl sosyal ilişkiler kurabileceği, paydaş, organizasyon ve teknoloji üçgeninde çalışılacaktır. Sosyal medyanın bireysel katılım, çevre ve merkez ilişkisi, coğrafi ve ekonomik duvarları aşan yapısı üzerine inşa edilen proje kapsamında projede ulaşılan gruplara sosyal medyanın avantajlı yanlarını daha verimli kullanmaları konusunda bilgilendirme ve uygulama imkânları sunulacaktır. 
 
Sosyal medyanın, sosyal değer üretme kapasitesi ve vaat ettiği eğitim fırsatları da bir diğer alt bileşendir. Bu çerçevede hem sosyal medya üzerindeki eğitim faaliyetleri hem de eğitim faaliyetlerinin sosyal medyayı kullanma imkânları üzerinde durulacak, ülkemizdeki sosyal medya bilincinin arttırılması ile ilgili eğitim alternatifleri tanıtılacak, yurt dışında sosyal medya konusunda olgunlaşmış eğitim modelleri ile alternatifler tartışılacaktır. 
 
Yenilik (innovation) çalışmalarının önemli bir ilgi alanı da teknoloji ve özellikle sosyal ağlar olmuştur. Son yıllarda yaşanan çok sayıda yenilik uygulaması ile ilgili genel bilgiler ve bu uygulamaların uyarlanması, kültürel transferi, sosyal ve genç olgusu ile ilişkileri de proje kapsamında çalışılacak, bunlara ilave olarak sosyal ağlar mecrası üzerinde yenilik alternatifleri ve katılımcıların yeniliklere yönlendirilmesi hedeflenecektir.
 
Uluslararası Genç Derneği, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sunulan hibe desteği ile “Sorumlu Sosyal Medya Seferberliği” projesinin hazırlıklarına Ekim ayı itibariyle başladı. Bahsi geçen bu proje ile birlikte, önümüzdeki eğitim döneminde sekiz farklı şehirde yapılacak Sosyal Medya çalıştayları sonucunda ortaya çıkacak olan akademik çalışmaların doküman haline getirileceği ve dönem sonunda Türkiye çapında bütün sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile paylaşılacağı ön görülmektedir. “Sorumlu Sosyal Medya Seferberliği” projesinde ilk olarak Kasım ayında Ankara’da üniversite gençliği ile bir araya gelecek olan derneğin sosyal medya uzmanları, sonrasında ise sırasıyla Denizli, Konya, Kahramanmaraş, Kayseri, Erzurum, Samsun ve İstanbul’da çalışmalarına devam edecektir.
 
Sorularınız için iletisim@gencdernegi.org adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.